Kontakta oss om RDT och STFS

Användarstöd och frågor gällande RDT och STFS

Behöver du hjälp med frågor gällande RDT och STFS?

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:60) och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.

Om du har problem med ditt beredningssystem för att överföra och publicera trafikföreskrifter, kontakta din systemleverantör.

Om du har en fråga som inte berör RDT-verksamheten, kontakta oss här. 

Frågor om trafikregler och vägmärken

E-post: kontaktformulär för vägmärken och trafikregler

Telefonnummer: 0771-503 503 (fråga efter ”Sektion regelinformation”)

Använd kontaktformulär för vägmärken och trafikregler eller ring vår växel på telefonnummer 0771-503 503 (fråga efter Sektion regelinformation), om du har en fråga eller synpunkter om trafikregler eller vägmärken. Det kan gälla frågor av typen:

  • Hur publicerar jag en trafikföreskrift?
  • Hur går jag tillväga om jag vill upphäva en trafikföreskrift?
  • Min beslutsmyndighet saknar RDT-administratör och behöver en blankett för att anmäla en RDT-administratör.
  • Synpunkter eller förbättringsförslag gällande RDT-webbplatsen och RDT-verksamheten.

Transportstyrelsen kan inte tolka regler åt andra och kan därför inte svara på frågor hur beslutsmyndigheter ska utforma till exempel trafikföreskrifter.

Tekniska frågor

E-post: tsservicedesk@transportstyrelsen.se

För frågor gällande inloggning, e-legitimation eller övriga tekniska problem med IT-systemet RDT/STFS. Det kan exempelvis vara:

  • Varför får jag felmeddelande ogiltig e-legitimation när jag loggar in?
  • Varför kan jag inte logga in trots att e-legitimationen fungerar?
  • Varför kommer jag inte åt STFS/RDT?
  • Jag får felmeddelande när jag försöker publicera en trafikföreskrift i STFS.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!