RDT - för myndigheter som beslutar trafikföreskrifter

Välkommen till RDT, Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. I RDT finns de föreskrifter som är tillgängliga för var och en på den särskilda webbplatsen enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Den särskilda webbplatsen, som hämtar uppgifter från databasen, kallas Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Föreskrifter, som ska kungöras genom att publiceras på webbplatsen, STFS, ska enligt 3 § förordningen om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter föras på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. De myndigheter (kommuner, länsstyrelser, Trafikverket, statliga väghållningsmyndigheter, polismyndigheter, försvarsmakten och Transportstyrelsen) som beslutar trafikföreskrifter, som ska kungöras på webbplatsen kan föra dem till Transportstyrelsen på två sätt:

  • Genom att använda ett särskilt RDT-anpassat IT-stöd från extern programvaruleverantör
  • eller genom att utnyttja de leveransfunktioner som finns direkt på webbplatsen.

Nya föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.

Sedan 1 januari 2016 är "75:an" Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:75) om lokala trafikföreskrifter m.m. upphävd och den nu gällande föreskriften Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. har trätt i kraft.

Vi kommer se över RDT-handböckerna och uppdatera datakatalogen. Även textmallar i Word kommer ses över och revideras."

Begreppen RDT och STFS

Beteckningen RDT har använts sedan mitten av 2000-talet vid kommunikation med kommuner, länsstyrelser och andra beslutsmyndigheter. Observera dock att beteckningen RDT inte har förankring i någon författning. Från den 1 juli 2010 gäller förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster), som bl.a. reglerar olika myndigheters skyldighet att kungöra trafikföreskrifter elektroniskt på en särskild webbplats som Transportstyrelsen ansvarar för. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter  benämns webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Den särskilda webbplatsen nås på adressen www.stfs.se. I Transportstyrelsens kommunikation med beslutsmyndigheter kommer dock beteckningen RDT att finnas kvar som ett samlingsbegrepp för verksamheten, databasen och det tekniska system som Transportstyrelsen ansvarar för.

Vill du veta vad som händer på våra sidor och få uppdateringarna skickade direkt till din e-postadress? Fyll i formuläret här. Till vänster kan du läsa mer om vad RDT är.