Tävling/uppvisning på väg

Här finns vägledande beslut från Transportstyrelsen i ärenden om tävling/uppvisning på väg. Besluten kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Tävling eller uppvisning med fordon m.m. får inte anordnas på väg utan tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen.

3 Beslut

Sent inkommen ansökan om tävling på väg - fråga om särskilda skäl

Länsstyrelsen beslutade att avvisa en ansökan om tillstånd till ett rullskidlopp eftersom ansökan inkommit senare än 4 månader före tävlingsdagen och några särskilda skäl inte ansågs föreligga. Transportstyrelsen ansåg att det förelåg särskilda skäl eftersom tillstånd getts tidigare år med samma bansträckning.

Publicerades 2022-05-16

Motionsloppet Abloc Winter Challenge

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att avslå Abloc AB:s ansökan om tillstånd till motionsloppet Abloc Winter Challenge på väg med cykel av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl.

Publicerades 2020-03-25

Motortävlingen Dackefejden

Länsstyrelsen i Kronobergs hade gett tillstånd till motortävlingen Dackefejden och genom lokala trafikföreskrifter meddelat särskilda trafikregler om förbud mot trafik med andra fordon än tävlande och funktionärer på vissa vägar.

Publicerades 2011-06-17

  • 1
Till toppen