Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd. Kommunens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas.
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 maj 2016, mål 4047-15, funnit att ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade rör en civil rättighet i Europakonventionens mening och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i enlighet med 3 § förvaltningslagen (1986:223).

Här kan du ta del av Transportstyrelsens beslut.

9 Beslut

Överklagande av beslut (Skåne, bifall)

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerades 2015-04-24

Överklagande av beslut (Skåne, bifall)

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerades 2014-12-09

Överklagande av beslut (Skåne)

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerades 2014-10-10

Överklagande av beslut (Norrbotten)

Transportstyrelsen avslår överklagandet av Länsstyrelsens i Norrbotten beslut om parkeringstillstånd. Ärendet återförvisas till kommunen för utfärdande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerades 2012-09-03

Överklagande av beslut (Uppsala)

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Publicerades 2012-03-22

Överklagande av beslut (Halland, bifall)

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Hallands län beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerades 2012-03-22

Överklagande av beslut (Stockholm)

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Stockholms län beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerades 2012-03-22

Överklagande av beslut (Uppsala, avslag)

Transportstyrelsen avslår överklagandet. 

Publicerades 2012-03-22

Överklagande av beslut (Skåne)

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Publicerades 2012-03-22

  • 1
Till toppen