Upphandlingsmyndighetens miljökriterier

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.

Miljökrav på fordon och transporter

Upphandlingsmyndigheten tar fram krav som kan ställas på ett brett område inom transporter: godstransporter, kollektivtrafik, persontransporter, däck, drivmedel och fordon.

Miljökraven på fordon har tagits fram i ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och kan användas för köp eller leasing av både lätta och tunga fordon.

Upphandlingskriterierna för fordon utgörs av detaljerad hjälp som möjliggör för upphandlare att ställa krav på avgasemissioner, koldioxidutsläpp och energianvändning. Alla krav med tillhörande förslag på hur de ska följas upp samt informationsmaterial som hjälper upphandlaren att miljöanpassa sina inköp finns fritt att ladda ner på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Miljömässigt hållbar upphandling på Uppandlingsmyndighetens webbplats

Upphandlingsmyndigheten erbjuder även rådgivning – helpdesk via e-post, upphandlingsstod@uhmynd.se och vissa tider varje dag per telefon 08-586 21 701.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!