Uppföljning

Metoden där miljökraven anges som ett tilldelningskriterium kommer att utvärderas vartannat år med start 2012. Det är Europeiska kommissionen som gör utvärderingen och kommissionen ska vid behov också föreslå lämpliga anpassningar. Regeringen kommer noga att följa kommissionens arbete. Förutom det informationsuppdrag som Transportstyrelsen har är det möjligt att Transportstyrelsen, om kommissionen så kräver, får ytterligare uppdrag i samband med utvärderingen.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!