Transportstyrelsen kan skicka körkort till en ambassad eller ett konsulat. Om du vill ha ditt körkort skickat utomlands krävs en skriftlig begäran.

I brevet ska det framgå

  • dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress),
  • vilken ambassad eller konsulat körkortet ska skickas till,
  • personnummer och underskrift.

Brevet skickas till:

Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Obs! Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.