Översyn av körkortskrav för syn och diabetes

Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven för syn och diabetes för att få ha körkort. Översynen ska vara klar under 2019.

Syftet med översynen är att Transportstyrelsen ska få en tydlig bild över om föreskrifterna följer EU-direktivet, vilka regler som finns i andra länder och ta del av det kunskapsläge som finns inom området. Översynen ska vara klar under 2019 och kommer att resultera i två rapporter som publiceras här på Transportstyrelsens webb. Rapporterna kommer att ge oss en bild av om föreskrifterna behöver utvecklas och i så fall vilka alternativ som finns.

Det är möjligt att bidra

I arbetet med översynen kommer Transportstyrelsen bland annat bjuda in patientorganisationer till en workshop för att tillvarata medborgarnas synpunkter och åsikter.

Även du som privatperson kan bidra. Har du synpunkter kring kapitlen om syn och diabetes i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. är du välkommen att skriftligen skicka in dessa till Transportstyrelsen. Antingen via vag@transportstyrelsen.se eller till Transportstyrelsen, Väg och järnväg, Box 267, 781 23 Borlänge.

Vänligen ange diarienummer TSV 2018-2365 för synpunkter kring diabetes eller diarienummer TSV 2018-2366 för synpunkter kring syn.

Dina synpunkter behöver vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 september 2018 för att Transportstyrelsen ska kunna ta hänsyn till dessa i det pågående översynsarbetet.

Har du frågor om diabetes eller syn i ett pågående körkortsärende ber vi dig att kontakta kundtjänst för körkortsfrågor, tfn 0771-81 81 81.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!