Regler som styr

Körkortsområdet styrs bland annat av körkortslagen, körkortsförordningen och trafikmedicinska föreskrifter. De sistnämnda bestämmer till exempel vilka sjukdomar och tillstånd som kan vara ett hinder för att få eller kunna behålla ett körkort eller om man regelbundet behöver följas upp med läkarintyg.

Gällande lagar och förordningar

Körkortslagen (1998:488)

Körkortsförordningen (1998:980)

Transportstyrelsens föreskrifter

TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211), och 3) sådant särskilt läkarutlåtande som krävs enligt 3 kap. 1 § andra stycket körkortsförordningen (1998:980) för den som under de senaste fem åren före ansökan om körkortstillstånd har fällts till ansvar för grovt rattfylleri.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m

TSFS 2018:7 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. ansökan om körkort med villkor om alkolås, 2. villkor om läkarintyg, och 3. krav på utandningsprov och service.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2018:7) om innehav av körkort med villkor om alkolås

TSFS 2012:60 Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om körkortets utformning och innehåll.

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TSFS 2012:60)

TSFS 2009:26 Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet A och A1

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om riskutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). Riskutbildningen omfattar följande delar. Del 1: Alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker. Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Transportstyrelsens föreskrifter (2009:26) om riskutbildning för behörighet A och A1

TSFS 2012:40 Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om riskutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) för behörighet B.

Transportstyrelsens föreskrifter (2012:40) om riskutbildning för behörighet B

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Transportstyrelsens föreskrifter