Äldre och bilkörning

Information och vägledning för närstående.

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som vänder sig till dig som

  • har en närstående som har en sjukdom
  • har en närstående vars beteende får dig att fundera på hans eller hennes lämplighet att köra bil
  • har fått reda på att något har hänt din närstående i trafiken
  • diskuterar inom familjen om en närstående person är lämplig att fortsätta köra bil.

Läkares ansvar och studie med VTI

Sverige har inga krav på medicinska kontroller från en viss ålder för personer som har körkort med lägre behörighet. Sverige har istället valt modellen med läkares anmälan.

Läkares anmälan innebär att alla läkare, enligt 10 kap. 5 § i körkortslagen, är skyldiga att till Transportstyrelsen anmäla den som inte uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. För närvarande finns inga nya uppgifter som föranleder ändring i nuvarande modell med läkares anmälan.

Diskussioner om äldre förare ska genomgå periodiska hälsokontroller har pågått länge inom Transportstyrelsen, för att detta ska införas behövs en lagändring och det blir i så fall en fråga för politikerna.

Transportstyrelsen inväntar resultat från en studie i samarbete med VTI där man ska studera utvecklingen när det gäller olyckor bland äldre.