C1E - Medeltung lastbil med tungt släp

Körkortsbehörigheten C1E ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7 500 kg. Med ett C1E-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg. Du får koppla till en eller flera släpvagnar, om den sammanlagda totalvikten inte är högre än 12 000 kg.

För att få ett C1E-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  1. Du har svenskt körkort med C1 eller C-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.