Det finns situationer då du inte behöver gå riskutbildningen:

  1. När du ska göra prov för att ta bort ditt villkor för automatväxlad bil
  2. När du har ett körkort och vi krävt att du ska göra ett körprov för att få behålla ditt körkort.