Förlängd giltighet för godkänt prov för behörighet B

Förarprovet består av två delar, kunskapsprov och körprov. Båda proven måste vara godkända inom två månader. Om du inte haft möjlighet att genomföra båda proven inom en sammanhållen tid på två månader kan du ansöka om förlängd giltighet. Bara om det finns särskilda skäl kan vi förlänga giltighetstiden.

Vad som kan räknas som särskilda skäl är till exempel

  • en sjukdom eller en allvarlig skada som gör att du inte kunnat göra ett omprov (då krävs ett läkarintyg) eller
  • om Trafikverket av någon anledning inte kunnat erbjuda dig tid för ett omprov inom giltighetstiden på två månader.

Så här ansöker du

Skicka din ansökan till oss via e-post till vag@transportstyrelsen.se. Ansökan måste ha kommit in till oss innan det godkända provet slutat gälla. Det kostar 1 200 kronor att ansöka.

Så här skriver du din ansökan:

  • Skriv ”Ansökan om förlängd giltighetstid" i ämnesraden.
  • Ange varför du inte har kunnat göra ett omprov.
  • Ditt namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter ska finnas med i mejlet.

Du som ska göra provet behöver själv skicka in ansökan. Det är inte möjligt att ansöka åt någon annan.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!