Förlängd giltighet för godkänt prov för behörighet B

Förarprovet består av två delar, kunskapsprov och körprov. Båda proven måste vara godkända inom två månader. Om du inte haft möjlighet att genomföra båda proven inom en sammanhållen tid på två månader finns det möjlighet att ansöka om förlängd giltighetstid av godkänt delprov, om du har särskilda skäl.

Vad som kan räknas som särskilda skäl är till exempel

  • en sjukdom eller en allvarlig skada som gör att du inte kunnat göra ett (1) omprov (då krävs ett läkarintyg), eller
  • om Trafikverket av någon anledning inte kunnat erbjuda dig tid för ett (1) omprov inom giltighetstiden på två månader.

Så här ansöker du

Skicka din ansökan till oss via e-post till vag@transportstyrelsen.se. Ansökan måste ha kommit in till oss innan det godkända delprovet blivit ogiltigt. Ansökan medför en ansökningsavgift på 1 500 kronor. Avgiften ska betalas i förskott och måste betalas oavsett om du får ett ja eller nej på din ansökan. När vi tagit emot din ansökan skickar vi ut en begäran om ansökningsavgift till dig, där betalningsuppgifter framgår.

Så här skriver du din ansökan:

  • Skriv ”Ansökan om förlängd giltighetstid" i ämnesraden.
  • Ange skälen till varför du inte har kunnat göra ett (1) omprov.
  • Dina personuppgifter, adress och kontaktuppgifter ska finnas med i mejlet.

Du som ska göra provet behöver själv skicka in ansökan. Det är inte möjligt att ansöka åt någon annan.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!