Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil

Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd.

Som elev måste du också ha gått utbildningen för att din handledare ska få sin ansökan prövad av Transportstyrelsen.

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Utbildningen

En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen ges bland annat information om handledarens ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Den som anordnar introduktionsutbildningen bestämmer avgiften för utbildningen.

Hitta utbildare via e-tjänsten "Utbildare och provanordnare".

Utbildare och provanordnare  

Efter genomförd introduktionsutbildning

Utbildaren rapporterar direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildningen.

En introduktionsutbildning är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.