Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov

Förarprovet består av två delar, kunskapsprov och körprov. Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom en sammanhållen tid på två månader. Endast när det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid.

Om du har haft möjlighet att genomföra ett omprov finns det inte skäl för att få förlängd giltighetstid. Vad som skulle kunna räknas som särskilda skäl är till exempel

  • sjukdom eller allvarlig skada som gör att du inte har haft möjlighet att genomföra ett omprov (läkarintyg krävs) eller
  • om Trafikverket av någon anledning inte haft möjlighet att erbjuda dig tid för ett omprov inom giltighetstiden på två månader.

Ansök i god tid

Ansökan måste ha kommit in till Transportstyrelsen innan det godkända provet är ogiltigt. Du ska skicka din ansökan om förlängd giltighetstid till Transportstyrelsen. Vi tar ut en avgift på 1200 kronor för att handlägga din ansökan och påbörjar ingen handläggning innan du har betalat avgiften.  Observera att det är en prövningsavgift som måste betalas oavsett om du får ett ja eller nej. Har du inte betalat avgiften kommer din ansökan inte att prövas.

Ansökan ska skickas in av dig som privatperson.

Gör så här för att ansöka om undantag om du inte har haft möjlighet att genomföra ett omprov:

  • Skicka din ansökan om förlängd giltighetstid till e-post vag@transportstyrelsen.se 
    Ange varför du inte har kunnat genomföra ett omprov
  • Skriv Ansökan om förlängd giltighetstid i ämnesraden
  • Ditt namn, adress, personnummer och dina kontaktuppgifter måste framgå i mejlet.
  • Betala avgiften, på 1200 kronor, till bankgiro 5189-4806. Ange ditt personnummer och ditt namn.