Övningskörning

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra för behörighet A2 ska du

  • ha fyllt 17 år och 6 månader
  • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
  • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev.

Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

Kursplan

Kursplanen för behörigheter A1, A2 och A (TSFS 2011:19) talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har.

Översikt

Det finns tre olika körkortsbehörigheter för motorcykel: A1, A2 och A. I detta dokument hittar du en översikt över åldersgränser samt vilka typer av motorcyklar som de olika behörigheterna ger dig rätt att köra.

Översikt över de olika körkortsbehörigheterna för motorcykel