Riskutbildning för motorcykel

Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel och omfattar två delar.

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
  • Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen.

Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet.

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.

Boka tid för riskutbildning

Om du utbildar dig på trafikskola anmäler skolan dig till riskutbildningen. Om du utbildar dig privat, får du själv kontakta utbildaren där du vill göra din riskutbildning.

För att få hålla riskutbildning måste utbildaren vara godkänd av Transportstyrelsen.

Utbildare och provanordnare  

Typ av motorcykel under del 2

Den motorcykel du kör under utbildningen ska vara tvåhjulig och lämplig för utbildningen.

  • Om du genomgår förarutbildning för behörighet A1 ska du använda en lätt motorcykel med motor på minst 120 cm³.
  • Om du genomgår förarutbildning för behörighet A2 och A ska du använda en tung motorcykel med motor på minst 395 cm³.

Krav på skyddsutrustning under del 2

När du kör måste du ha hjälm och skyddsutrustning för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd. Hjälmen och utrustningen ska vara fri från skador.

Efter riskutbildningen

Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen och nått målen i kursplanen. När riskutbildningen är registrerad och giltig får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Kursplan

I Transportstyrelsens grundföreskrift om riskutbildning för behörighet A (TSFS 2009:26) kan du läsa mer om riskutbildningens mål.

Relaterad information

Transportstyrelsens författningssamling