Personliga och medicinska krav

För att få körkortstillstånd måste du uppfylla en del personliga och medicinska krav. Transportstyrelsen gör bedömningen om du uppfyller dessa krav.

Transportstyrelsen undersöker om du är lämplig som förare genom att bedöma om du anses vara pålitlig ur nykterhetssynpunkt. De bedömer också om du kommer att följa trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

För att bedöma din lämplighet kontrollerar Transportstyrelsen olika register. Sådant som kan komma att påverka bedömningen är om du har omhändertagits av polisen för att du har varit för berusad, eller om du har begått något brott.

Tidigare beslut om villkor, varning eller återkallelse av förarbevis, traktorkort, körkort eller körkortstillstånd kan påverka bedömningen.

Det är en individuell helhetsbedömning som görs, och även annat än rena trafikbrott kan påverka. Om det behövs, kan uppgifter begäras in från sociala myndigheter.

Medicinska krav

En översikt över vilka medicinska krav du måste uppfylla för att få körkortstillstånd och för att ha körkort finns beskrivet i Transportstyrelsens broschyr "De medicinska kraven i trafiken".

Har du frågor om de medicinska kraven kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefon 0771-81 81 81.