Lyckligtvis inträffar allvarliga olyckor inte så ofta. Att du inte har varit med om en olycka tidigare kan bero på en mängd faktorer som till exempel hur erfaren förare du är, hur mycket tid du tillbringar i trafiken, hur mycket trafik det har varit, hur svår trafik det har varit, typ av väglag, väder etc. Sammantaget innebär de här faktorerna en risk för att en olycka ska inträffa. När risken blir tillräckligt stor är det inte längre tillräckligt säkert, för dig och andra, att du fortsätter köra bil. Om du till exempel har synfältsdefekter kan riskerna bli för stora för att du ska kunna fortsätta köra bil. Transportstyrelsens uppgift är då att minska risken för allvarliga skador eller omkomna i hela transportsystemet. Det innebär att vi återkallar ditt körkort även om vi förstår att det begränsar din rörelsefrihet.