Vi vill ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet, samtidigt som ingen ska dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet. Det betyder att vi vet att ett körkort är viktigt för den egna rörelsefriheten, men att vi också värnar om säkerheten för alla andra i transportsystemet.