Om du har fått ditt körkort efter att du beviljats dispens händer inget när de nya reglerna börjar gälla. Om du har villkor att komma in med ett läkarintyg till Transportstyrelsen kommer du att prövas utifrån de nya reglerna vid din nästa villkorsuppföljning.

Om du har en pågående ansökan om körkortstillstånd efter att du har beviljats dispens kommer Transportstyrelsen bedöma om du uppfyller kraven i de nya föreskrifterna, med eller utan dispens.