Trötthet i trafiken

Trötthet, som innebär att föraren somnar, är ett stort problem som medför mycket mänskligt lidande. Dessutom ger trötthet ökad reaktionstid, minskad uppmärksamhet och kan grumla omdömet. Att köra uttröttad är ett lagbrott, som jämställs med alkohol- och drogpåverkan.

En trött förare utgör en hög olycksrisk. Singelolyckor är den vanligaste typen av trötthetsolycka. Internationellt ledande forskare bedömer att så mycket som 20 procent av alla olyckor orsakas av trötthet. Trötthet bedöms därmed vara den största enskilda faktorn till att trafikolyckor sker, olyckor som skulle kunna undvikas.

Riskfaktorer

Resultat från studier visar att det är unga förare och yrkesförare som löper störst risk att drabbas. Andra faktorer av betydelse är körning nattetid, sömnbrist, skiftarbete, körtidens längd, vägens karaktär, sjukdomar som ger sömnstörning, sömnapné eller snarksjukdom samt användning av sömnmedel eller andra mediciner som kan ge trötthet.

Trötthetsolyckorna är överrepresenterade på vägar med 90 och 110 km i timmen, på motorvägar och breda tvåfältsvägar. 

Ökad kunskap behövs

För att förhindra trötthetsolyckor är det viktigt att du som förare

  • förstår att det är farligt att köra när du är trött
  • lär dig "känna igen" och uppmärksamma trötthetskänslan
  • avstår från att köra när du blir trött.

Andra förslag för att minska trötthetsolyckorna är bland annat förändringar av kör- och arbetstidsregleringar för yrkesförare och frästa räfflor i asfalten.

En ”tupplur” om max 30 minuter är det mest effektiva botemedlet mot akut trötthet. Övriga knep för att undvika trötthet i trafiken har visat sig bara ge kortvarig ökad vakenhet.

Mer information om trötthet i trafiken

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har gett ut rapporter om trötthet i trafiken:

  • Trötthet vid ratten – kunskapsläget utgiven, 2010.
  • Min trötta resa (utgiven 2004) - ett arbete som baseras på en enkät till fordonsägare.
  • Trötthet i fokus (utgiven 2000) - ett arbete med djupstudier och analys av polisrapporterade trötthetsrelaterade olyckor samt djupintervjuer med förare i olika kategorier.

Norska TØI (Transportøkonomisk institutt) har även gjort en litteratursammanställning om betydelsen av reglerna om kör- och vilotider för sömn- och trötthetsrelaterade trafikolyckor. Sammanställningen visar att problemet med trötthet är särskilt stort bland yrkeschaufförer.

På webbplatsens högra sida kan du hitta länkar till de olika publikationerna.