Ja, om din högre behörighet anses vara giltig enligt EU-förordningen. Du måste ansöka om att förlänga den högre behörigheten innan den nya giltighetstiden har gått ut.

Undantaget är om du redan hunnit tillverkat ett nytt körkort för de lägre behörigheterna. Då är den högre behörigheten inte längre giltig.

För att förlänga din högre behörighet ska du skicka in de handlingar som framgår av den information som skickats ut till dig innan din ordinarie högre behörighet löpte ut.