• Personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.
  • En beskrivning av vad som är syftet med din vistelse i Sverige och uppgift om hur länge du planerar att stanna.
  • En kopia av det utländska körkortet. Om körkortet inte är utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du skicka in en bestyrkt översättning av körkortet eller ett internationellt körkort.
  • Ett arbetsgivarintyg eller en kopia av anställningsavtalet där det står hur lång tid du totalt ska arbeta i Sverige.
  • En kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige.