Varning istället för återkallelse

Ibland kan den som ska få sitt körkort återkallat istället få en varning meddelad av Transportstyrelsen. Det innebär att Transportstyrelsen skriver till dig och meddelar att du fått en varning, och att detta är en tillräcklig åtgärd istället för att körkortet blir återkallat.

Om du har en varning sedan tidigare och du gör dig skyldig till flera trafikförseelser eller brott, så kan varningen innebära en strängare bedömning av ditt innehav av körkort. Risken är då att ditt körkort återkallas.

Transportstyrelsen har möjlighet att meddela en preliminär varning om det kan antas att du kommer att godkänna varningen. En preliminär varning är inget beslut förrän du har godkänt det. Om den preliminära varningen godkänns kan Transportstyrelsens beslut inte överklagas. Om den preliminära varningen inte godkänns får du möjlighet att förklara händelsen, ett s.k. yttrande. Sedan fattar Transportstyrelsen ett beslut.

Även innehavare av körkortstillstånd eller traktorkort kan få en varning.

Läs mer om återkallelse