Lagar och regler

Här hittar du information om lagar och regler som gäller för ditt körkort.

Om du söker information om trafikregler, trafiksäkerhet och vägmärken m.m. ska du besöka Transportstyrelsens, Trafikverkets och polisens webbplatser. I Trafikförordningen (SFS 1998:1276), Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), Körkortslagen (SFS 1998:488) och i Körkortsförordningen (SFS 1998:980) hittar du också trafikregler.

Läs mer om regler på körkortsområdet