Internationellt körkort

Om du ska köra bil, eller något annat fordon, i ett land utanför EES-området bör du ha ett internationellt körkort. Du kan få ett internationellt körkort om du har ett giltigt svenskt körkort.

Internationella körkort utfärdas av:

Det internationella körkortet är bara en översättning av ditt svenska körkort. Därför ska du alltid ha med dig ditt svenska körkort när du kör i utlandet.

Kontakta någon av ovanstående organisationer om du vill veta mer om internationella körkort.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.