Nya regler för förnyelse av svenskt körkort 1 maj 2017

Den 1 maj träder nya regler ikraft som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Bakgrunden är att Sverige inte uppfyller kraven i EU:s tredje körkortsdirektiv, eftersom det är tillåtet för personer som bor i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (*EES) att förnya sina svenska körkort.

Krav på permanent bosättning i Sverige

Ändringen innebär att man måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya sitt svenska körkort. Regeländringarna påverkar de svenskar som är permanent bosatta i ett land utanför EES. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Den som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda sitt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas. Om personen då är permanent bosatt i ett land inom EES ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat av det land personen är bosatt i. Om personen är bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet.

Om jag som utlandsboende flyttar tillbaka till Sverige, vad gäller då?

Normalt behöver du inte göra nytt förarprov för att få tillbaka svensk körkortsbehörighet. Du behöver kontakta Transportstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Gäller inte dig som är tillfälligt utomlands

Du som är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Ansök i god tid

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2017. Fram till dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort

Om du ska förnya ditt svenska körkort behöver du skicka in en fullständig ansökan till Transportstyrelsen i god tid innan de nya reglerna träder i kraft för att Transportstyrelsen ska hinna fatta beslut innan dess.

Läs om hur du förnyar ditt körkort.

Under våren pågår ett arbete på Transportstyrelsen med att anpassa våra föreskrifter till lagändringen.

*EES-länderna:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.