Man kan inte bli handledare:

  • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
  • om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
  • om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
  • om du redan har giltiga godkännanden för fem elever.

Läs mer om handledarskap och vilka regler som gäller.