Utländska körkort

Du kan läsa mer på sidorna Utländska körkort i Sverige.

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat utanför EES är inte giltigt i Sverige om du varit folkbokförd här sedan mer än ett år. Så länge du inte är folkbokförd i Sverige finns ingen begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet, så länge körkortet är giltigt.

Om du har ett utländskt körkort utfärdat i en stat inom EES får du fortsätta köra så länge det körkortet är giltigt.

I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land*, Schweiz eller Japan. Du kan inte byta ett körkort från till exempel Syrien, Afghanistan eller Somalia. Den som ska byta sitt körkort måste också ha en giltig och godtagbar id-handling.

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där personen bor. Om du omväxlande bor i två eller flera stater på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Detta gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit. Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i annat land, behöver du inte återvända regelbundet till den stat där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där. Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.

Det går att ansöka om körkortstillstånd om du kan styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling. Du måste därefter genomgå utbildning, inklusive obligatorisk riskutbildning och därefter göra förarprovet. Förarprovet består av ett teoretiskt kunskapsprov och ett praktiskt körprov.

Du får övningsköra om du har körkortstillstånd när du övningskör på en trafikskola. Om du vill övningsköra privat måste du förutom körkortstillståndet också ha en godkänd handledare. Ni behöver genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning innan handledaren kan bli godkänd.

Ett körkortstillstånd behövs för att få övningsköra och göra körkortsprov i Sverige. Körkortstillståndet är inte detsamma som ett körkort. När du har körkortstillstånd och övningskör måste du alltid ha en godkänd handledare med dig i bilen. Du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. För att få körkortstillstånd måste du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Det krävs inte ett personnummer för att ta körkort i Sverige. Det är möjligt att ta körkort om man istället har ett samordningsnummer, men du måste alltid kunna styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling för att ta svenskt körkort. Det kan vara svårt om du har en identitetshandling som är utfärdad utanför Europa.

Det finns inte någon bestämmelse som anger när du får ansöka om körkortstillstånd, däremot måste din identitet vara styrkt och du måste ha en giltig och godtagbar id-handling för att kunna ta körkort.

Om polisen har tagit ditt utländska körkort för att du har brutit mot någon trafikregel kan din möjlighet att få körkortstillstånd i Sverige (som krävs för utbildning och förarprov) påverkas negativt. Du kan då få svårt att ta körkort i Sverige.

Du kan vända dig till en auktoriserad översättare för att få hjälp med det. Ett internationellt körkort är också en giltig översättning av ett nationellt körkort. Ett internationellt körkort kan dock inte utfärdas i Sverige, det måste du ha med dig från ditt hemland.

Du måste kunna styrka din identitet om du ska ta körkort i Sverige. I samband med förarprovet kan en förälder/annan vårdnadshavare, make/maka/sambo/registrerad partner eller ett myndigt barn skriftligen intyga att din identitet är riktig. Det är bara någon av dessa personer som får intyga din identitet. Du måste ansöka om undantag i förväg och den person som intygar din identitet måste själv ha en giltig och godtagbar identitetshandling med sig. Det går inte att få andra undantag från kravet att uppvisa en giltig och godtagbar identitetshandling.

Du har inte själv rätt att begära ett samordningsnummer. I samband med att du ansöker om körkortstillstånd kan Transportstyrelsen begära att du ska tilldelas ett samordningsnummer. Du kan bara få ett samordningsnummer om det inte råder osäkerhet om din identitet. Det betyder alltså att du måste ha en giltig id-handling, t.ex. ett pass, för att du ska kunna få ett samordningsnummer. Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige men om du ska ta körkort måste du ha en adress. Har du fler frågor om folkbokföring eller samordningsnummer kan du fråga Skatteverket.

Har du ditt yrkeskompetensbevis inkluderat i ditt utländska körkort med kod 95 eller villkor 95 kommer vi att byta ut detta till ett svenskt yrkeskompetensbevis. Fotografiet blir detsamma som på ditt nya svenska körkort.

Om du har ett körkort utfärdat i ett land som tillhör EES* så får du köra på körkortet så länge det är giltigt. 

Om ditt körkort kommer från ett land utanför EES så får du köra på ditt körkort i Sverige fram till den dag du blir folkbokförd och sedan i ett års tid. 

Om du endast vistas i Sverige under en kort period (till exempel på semester) så får du köra så länge nedanstående krav är uppfyllda. 

Övergripande gäller att du har ditt körkort med dig när du kör. Ditt körkort ska vara försett med ett foto på dig, annars måste du också ha med dig en giltig identitetshandling med foto när du kör. Om ditt körkort inte är utfärdat på engelska, tyska eller franska kan polisen också kräva att du har med dig en bestyrkt översättning av ditt körkort. Ett internationellt körkort är en bestyrkt översättning som kan användas. 

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!