Nya körkortsregler 2013

De nya reglerna infördes den 19 januari 2013. Här hittar du svar på allmänna frågor om förändringarna. Via navigeringen når du frågor och svar om specifika behörigheter.

Syftet med förändringen är att få trafiksäkrare och enhetligare körkortsbestämmelser inom hela EU.

Du som har ett körkort sedan tidigare påverkas inte av förändringen. Du har kvar dina tidigare behörigheter och behöver inte byta ut ditt körkort.

Körkort för buss eller lastbil som förnyas efter den 19 januari 2013 kommer därefter att behöva förnyas vart femte år (jämfört med tidigare vart tionde år).

Med stegvist tillträde menas att en körkortshavare successivt, med stigande ålder eller ökad erfarenhet av ett fordon av lättare slag, får tillträde till de mer krävande fordonen inom en fordonskategori.

De nya reglerna gör att det stegvisa tillträdet blir tydligare, när det gäller behörigheter för att köra tvåhjuliga fordon och fordon som är avsedda för person- och godstransporter (motorcyklar, tunga lastbilar, tunga bussar samt tunga släp). De nya behörigheterna A2, C1, C1E, D1 och D1E är behörigheter som ger innehavaren rätt att köra fordon inom den specifika fordonskategorin men med begränsningar i form av storlek, omfattning och motorstyrka.

Från och med 19 januari 2013 krävs att en körkortsaspirant fotograferar sig hos Trafikverket i samband med att han eller hon tar körkort. Kravet på fotografering beror på två saker:

  • Kravet innebär en större säkerhet i att det verkligen är rätt person som gör provet och ingen som gör provet åt någon annan.
  • Beviset om körkort försvinner. Beviset är det dokument som går att köra på direkt efter godkända prov och det bedöms vara otidsenligt och lätt att förfalska. I stället kommer det vara tillåtet för en nybliven körkortshavare att köra i två månader om han eller hon har med sig en giltig ID-handling under den tid körkortet tillverkas. Detta ställer ökade krav på snabb hantering hos myndigheterna och fotokravet innebär en betydligt snabbare process från godkända prov till dess körkortstagaren har körkortet i sin hand.