Handledarskap och övningskörning

Här hittar du frågor och svar om handledarskap och övningskörning.

Här kan du läsa mer om handledarskap och introduktionsutbildning.

Handledarskap

Om du vill beställa en kopia av ditt handledarbevis eller om du undrar om ditt bevis fortfarande gäller, kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0771-81 81 81.

Du kan ansöka om att bli handledare direkt via tjänsten Ansök om handledarskap, det krävs ingen e-legitimation för detta.

Ansök om handledarskap  

Om du ska övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. Du kan ansöka om att bli handledare direkt via tjänsten Ansök om handledarskap, det krävs ingen e-legitimation för detta.

Ansök om handledarskap  

För att en ansökan om handledarskap ska bli godkänd måste:

 • man ha fyllt 24 år
 • eleven ha ett körkortstillstånd
 • både handledaren och eleven ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för bil
 • handledaren ha ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Han eller hon ska ha haft behörighet för det fordon som övningskörningen gäller för, under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Man kan inte bli handledare:

 • om körkortet varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att man brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
 • om körkortet varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
 • om körkortet under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
 • om handledaren redan har 15 giltiga godkännanden om handledarskap.

Om ditt körkort återkallas är du inte längre handledare för den behörighet som blir återkallad. För att bli handledare igen måste du ansöka på nytt.

Det kostar inget att ansöka om handledarskap.

För att vi ska kunna besluta om handledarskap behöver:

 • man ansöka om handledarskap
 • eleven ha ett körkortstillstånd
 • både eleven och handledaren ha en giltig introduktionsutbildning om det gäller bil och lätt lastbil (behörighet B).

Ja, om det gäller personbil (behörighet B), men inte för övriga körkortsbehörigheter.

Nej. Det är samma introduktionsutbildning för dig som är handledare och för eleven men ni behöver inte gå vid samma tillfälle.

Den gäller i fem år från dagen utbildningen genomfördes.

Handledaren behöver gå utbildningen igen om den tidigare utbildningen inte längre är giltig och hen ska ansöka om att bli handledare på nytt för bil och lätt lastbil (behörighet B).


Eleven behöver gå utbildningen igen om den tidigare utbildningen inte längre är giltig och hen ska övningsköra privat för bil och lätt lastbil (behörighet B). Eleven måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Minst tre timmar vid ett tillfälle.

Du går utbildningen hos en utbildare som är godkänd av oss. Priset bestäms av utbildaren. Kontakta den som håller i utbildningen.

Utbildare och provanordnare  

En handledare kan ha max 15 godkännanden samtidigt som kan fördelas på som mest 15 elever.

Det kan innebära att en handledare kan ha 15 godkännanden fördelat på till exempel 5 elever. Detta kan uppstå om handledaren ansöker om godkännande för tre olika körkortsbehörigheter för samma elev vid olika tillfällen. Man måste göra en ansökan för varje elev.

Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet två till fyra veckor att få handledarbeviset.

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Läs mer om de olika behörigheterna för motorcykel.

Övningskörning

Du ska vara 16 år och ha ett giltigt körkortstillstånd.

Du ska vara 17 år och 6 månader och ha ett giltigt körkortstillstånd.

 • För lätt motorcykel, behörighet A1, behöver du vara minst 15 år och 9 månader.
 • För mellanstor motorcykel, behörighet A2, behöver du vara 17 år och 6 månader.
 • För tung motorcykel, behörighet A, behöver du vara 23 år eller ha haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. Du får övningsköra i trafikskola från 17 år och 6 månader under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidovagn.

Ja, från 17 år och sex månaders ålder är det möjligt att övningsköra.

Om eleven har B-behörighet krävs varken körkortstillstånd eller introduktionsutbildning.

Du får ha passagerare med dig under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Om du kör privat ska du ha en grön och vit skylt baktill på bilen. Vid övningskörning med motorcykel kan du fästa skylten på dräkten. Det ska stå ÖVNINGSKÖR på skylten.

Du kan köpa en skylt hos de flesta bensinstationer eller på butiker som säljer biltillbehör.

Ja, du får vara handledare. Men eftersom handledaren räknas som förare måste bilen vara anpassad så att hen kan ta över körningen vid behov. Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Nej, handledaren måste antingen vara passagerare på samma MC som eleven eller köra en egen MC.

Nej, en handledare kan endast övningsköra med en elev vid varje övningskörningstillfälle.

Det är nationella regler som gäller för övningskörning. Våra regler för övningskörning och ett svenskt beslut om handledarskap gäller bara i Sverige. Varje land har sina egna lagar och regler att följa när det gäller övningskörning. Kontakta därför respektive land för att se vad som gäller där.

Mer information om regler för att ta körkort i ett annat EU-land når du via denna länk: Regler för att ta körkort i ett annat EU-land