Handledare och övningskörning

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om handledare, introduktionsutbildning och övningskörning.

Du kan läsa mer på sidorna Handledare och Introduktionsutbildning.

Handledare

Om du vill beställa en kopia av ditt handledarbevis eller om du undrar om ditt bevis fortfarande gäller, kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0771-81 81 81.

Om ditt körkort återkallas är du inte längre handledare för den behörighet som blir återkallad. För att bli handledare igen måste du ansöka på nytt.

En handledare kan ha max 15 godkännanden samtidigt som kan fördelas på som mest 15 elever.

Det kan innebära att en handledare kan ha 15 godkännanden fördelat på till exempel 5 elever. Detta kan uppstå om handledaren ansöker om godkännande för tre olika körkortsbehörigheter för samma elev vid olika tillfällen. Man måste göra en ansökan för varje elev.

Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet två till fyra veckor att få handledarbeviset.

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Läs mer om de olika behörigheterna för motorcykel.

Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för din ansökan om att bli handledare.

Handledaren behöver gå utbildningen igen om den tidigare utbildningen inte längre är giltig och hen ska ansöka om att bli handledare på nytt för bil och lätt lastbil (behörighet B).


Eleven behöver gå utbildningen igen om den tidigare utbildningen inte längre är giltig och hen ska övningsköra privat för bil och lätt lastbil (behörighet B). Eleven måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Övningskörning

Du får ha passagerare med dig under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Ja, du får vara handledare. Men eftersom handledaren räknas som förare måste bilen vara anpassad så att hen kan ta över körningen vid behov. Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Varje land har sina egna lagar och regler att följa när det gäller övningskörning. Kontakta därför respektive land för att se vad som gäller där.

Läs mer på webbsidan Ditt Europa om regler för att ta körkort i ett annat EU-land. Ditt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!