Återkallelse av körkort

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om återkallelse av körkort.

Du kan läsa mer på sidan Förlorat körkort

Inom 48 timmar ska polisen skicka omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. Så fort ärendet kommer in skickar vi en underrättelse till dig där du får möjlighet att yttra dig. Yttrandet skickar du tillbaka till oss, och sen fattar en utredare beslut i ditt ärende.

Om spärrtiden är kortare än ett år kan du oftast få tillbaka körkortet utan förarprov. När spärrtiden är längre än ett år måste du alltid göra ett nytt förarprov.

Då krävs alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, det vill säga både kunskaps- och körprov.

Ja, du kan ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden löpt ut. Men ansökan kan beviljas tidigast två månader innan spärrtiden löpt ut.

När du har skickat in din grundhandling med namnteckning och foto, och Transportstyrelsen har registrerat den.

Ja, om det nya körkortet är utfärdat är du behörig, bara du kan legitimera dig.

Ja, godkännandet som handledare upphör att gälla om körkortet återkallas.

Du ansöker om alkolåsvillkor hos Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tar inte ut några avgifter för ansökan om alkolåsvillkor eller under villkorstiden. Trots detta innebär det en del utgifter att ha körkort med alkolåsvillkor; köp eller hyra av alkolås, service av alkolåset och obligatoriska läkarkontroller. Dessutom måste man ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att återfå ett ordinarie körkort efter villkorstiden. Användaren står själv för alla kostnader. Kostnaderna för ett års villkor beräknas hamna på ca 21 000 – 27 000 kr och för två års villkor på ca 28 000 – 42 000 kr. Observera att detta är ungefärliga beräkningar. Priset kan variera mellan olika landsting och mottagningar.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!