Utlämning av ditt nya körkort

När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av postens ombud. Körkortet måste hämtas ut personligen av dig.

För att du ska kunna hämta ut ditt körkort måste du i samband med utlämningen visa vem du är genom att visa upp en godkänd och giltig legitimation.

Läs mer på postnords webbplats vilka legitimationer som är giltiga.