Återkallat körkort

Vi kan besluta att återkalla ditt körkort därför att:

  1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
  2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.
  3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar.
  4. Du har gjort dig skyldig till exempelvis fortkörning, kört mot rött, vårdslöshet i trafik eller annan viktig trafikregel.
  5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.
  6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.
  7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.
  8. Transportstyrelsen kräver att du ska lämna ett läkarintyg eller ett bevis om ett godkänt förarprov och du inte kommer in med det.
  9. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.

Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar vi om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Spärrtiden för punkt 2-6 är lägst en månad och högst tre år.

Om du är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du istället för att få en spärrtid ansöka om körkort med villkor om alkolås. Ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan.

Läs mer om alkolås efter rattfylleri.

Om du inte ansöker eller får ha villkor om alkolås får du en spärrtid. Spärrtiden för den som har gjort sig skyldig till rattfylleri är lägst ett år. Om det rör sig om grovt rattfylleri, upprepade rattfylleribrott inom en femårsperiod eller om det finns en diagnos om missbruk eller beroende av alkohol, är spärrtiden lägst två år.

Om återkallelsen beror på att du har en sjukdom eller skada som gör att du inte ska köra, bestäms ingen spärrtid. Inte heller om återkallelsen görs för att du inte har lämnat in ett läkarintyg eller ett godkänt förarprov trots att vi krävt detta.

Utländskt körkort

Polisen kan omhänderta ett utländskt körkort och Transportstyrelsen kan förklara körkortet ogiltigt i Sverige under en viss tid av samma anledningar som när ett svenskt körkort återkallas.

Det utländska körkortet kan i vissa fall bytas ut mot ett svenskt trots att innehavaren inte har ansökt om det. Sedan kan det svenska körkortet återkallas.