Alkolås innan den 1 mars 2018

Observera att informationen nedan vänder sig till dig som fick din ansökan godkänd innan den 1 mars 2018. Då omfattas du av gamla alkolåsreglerna. 

Blev din ansökan godkänd efter den 1 mars 2018?

Reglerna om alkolås ändrades den 1 mars 2018. Om du fick din ansökan godkänd efter den tiden gäller andra krav.

Läs mer om alkolås och vilka regler som gäller för dig som fick din ansökan godkänd efter den 1 mars 2018.

Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från när du blir delgiven ett beslut om alkolås. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit återkallat.

Villkorstiden är två år i följande fall:

 • om det gäller grovt rattfylleri
 • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring
 • om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

I övriga fall är villkorstiden ett år.

Under villkorstiden får du endast köra fordon utrustat med ett alkolås som

 • är personligt
 • godkänt av Transportstyrelsen 
 • tillhandahålls av en av de leverantörer Transportstyrelsen har godkänt.

Transportstyrelsen ställer även krav på skötsamhet under villkorstiden, service av alkolåset och läkarintyg efter halva tiden, annars kan beslutet om villkor om alkolås tas bort och körkortet återkallas.

Efter ansökan beviljats

Efter att din ansökan har beviljats måste du installera alkolåset inom fyra veckor från villkorstidens början. Du bör också så snart som möjligt ta kontakt med din läkare för att starta din observationstid för läkarintyget som ska in i halvtid.

Alkolåset ska vara personligt och godkänt av oss. För montering av alkolåset ska du kontakta en leverantör vars alkolås godkänts av oss.

Om vi beslutar att godkänna din ansökan om villkor om alkolås ersätter detta det tidigare beslutet om återkallelse. Du får då ett nytt körkort med villkoret om alkolås med villkorskod 69. Du får börja köra när det nya körkortet är utfärdat och alkolåset är monterat. Villkorstiden räknas från det datum du fått del av beslutet. Villkorstiden löper alltid ett eller två år från delgivningsdatumet.

Godkända leverantörer av alkolås

Följande leverantörer av alkolås är idag godkända av Transportstyrelsen.

ACS - Alcohol Countermeasure Systems - levererar genom ALCOLOCK Sverige AB.

Dignita AB

Dräger Safety Sverige AB

Det räcker inte att installera ett alkolås av rätt fabrikat. Låset måste även vara personligt utfärdat för dig och programmerat på rätt sätt för att uppfylla de krav Transportstyrelsen ställer.

Kontakta din leverantör för information om vilket fabrikat samt vilken beteckning som är godkänd.

Vad gäller under villkorstiden?

Under villkorstiden följer Transportstyrelsen upp hur det går för dig som har ett körkort med villkor om alkolås. Det sker via provtagningar, läkarintyg och information som laddas ner från alkolåsets logg när låset servas. I loggen registreras bland annat misslyckade startförsök.

Det är viktigt att ta kontakt med läkare omgående för att uppfylla kravet på observationstid som är sex eller tolv månader. 

Vid ett års villkorstid gäller följande:

 • Läkarintyget ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom sju månader från villkorstidens början.
 • Observationstiden ska vara sex månader, först därefter kan läkarintyget skrivas.
 • Prover i blod för alkohol ska ha lämnats vid minst två tillfällen, fördelat under observationstiden.
 • Prover i urin eller hår för narkotika ska ha skett vid minst två tillfällen för urin eller minst ett tillfälle för hår under observationstiden.

Vid två års villkorstid gäller följande:

 • Läkarintyget ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tretton månader från villkorstidens början.
 • Observationstiden ska vara tolv månader, först därefter kan läkarintyget skrivas.
 • Prover i urin eller hår för narkotika ska ha skett vid minst två tillfällen för urin eller minst ett tillfälle för hår under observationstiden.

Proverna tas med kort varsel, vilket betyder att kallelsen till provtagningen går ut nära inpå provtillfället.

Om vi under uppföljningen ser att du inte uppfyller kraven för ett villkorat körkort får du inte längre ha kvar det. Vi kommer då dra in det villkorade körkortet. Det kan också ske vid till exempel:

 • misskötsamhet i hanteringen av alkolåset.
 • nytt rattfylleri under villkorstiden.
 • annat allvarligt trafikbrott.
 • sjukdom av annat slag än alkoholberoende/alkoholmissbruk.

Om man vid upprepade tillfällen lämnar utandningsprov med straffbar mängd alkohol, kan det leda till att du inte längre får ha kvar ditt körkort. Det beror på att alkolåset inte bara ska hindra dig från att köra iväg med fordonet utan även kontrollera att det inte finns startförsök med alkohol i kroppen. I de fallen dras körkortet in på minst den tid som motsvarar den villkorstiden som var kvar.

Om du gör dig skyldig till lindrigare trafikförseelser, kan körkortet återkallas och villkorstiden förlängas i motsvarande mån.

Ansökan om körkortstillstånd

Oavsett längd på villkorstiden måste du ansöka om körkortstillstånd. Det kan du göra tidigast sex månader innan villkorstiden är slut. För att vi ska kunna ge ett körkortstillstånd krävs att låset tömts på uppgifter, vilket ska ske tidigast två månader innan villkorstiden är slut.

För dig som har två års villkorstid gäller som regel även att styrka nykterhet inför en ansökan om körkortstillstånd.

Ansökan om körkortstillstånd efter ett års villkorstid

Körkortstillstånd grupp I

Ansök om körkortstillstånd med hälsodeklaration om din ansökan gäller körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort. Behörigheterna ingår i det som kallas grupp I.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Körkortstillstånd grupp 2 eller grupp 3

Ansök om körkortstillstånd med läkarintyg om din ansökan även gäller tyngre fordon, som till exempel tung lastbil och/eller buss.

 • Grupp 2 gäller behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.
 • Grupp 3 gäller behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Vi kan beroende på omständigheterna i det enskilda fallet ibland kräva läkarintyg avseende alkohol, narkotika och läkemedel. Detta gäller även om du haft en villkorstid på ett år. Även andra typer av läkarintyg kan ibland krävas.

För att vi ska kunna pröva din ansökan ska du lämna ditt alkolås för service tidigast två månader före villkorstidens slut. Vi kommer att bedöma en eventuell misskötsamhet som varit under villkorstiden i samband med prövning av ansökan.

Tänk på att ditt körkort med villkor om alkolås automatiskt blir ogiltigt när villkorstiden löper ut. Ett nytt körkortstillstånd krävs för att nytt körkort ska kunna utfärdas.

Ansökan om körkortstillstånd efter två års villkorstid

Körkortstillstånd grupp 1

Ansök om körkortstillstånd med hälsodeklaration om din ansökan gäller körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort. Behörigheterna ingår i det som kallas grupp I.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Du ska även skicka in blanketten Läkarintyg avseende alkohol, narkotika och läkemedel.

Körkortstillstånd grupp 2 eller grupp 3

Ansök om körkortstillstånd med läkarintyg om din ansökan även gäller tyngre fordon, som till exempel tung lastbil och/eller buss.

 • Grupp II omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.
 • Grupp III omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Du ska även skicka in blanketten Läkarintyg avseende alkohol, narkotika och läkemedel.

Kravet på läkarintyg avseende alkohol, narkotika och läkemedel innebär en mer utförlig prövning för att du ska få körkort efter villkorstidens slut.

Om du har gjort dig skyldig till grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri ska läkarintyget gälla provtagningar för både alkohol och narkotika. Proverna ska lämnas vid flera tillfällen:

 • För alkohol minst fyra tillfällen fördelade under hela observationstiden.
 • För narkotika vid minst två tillfällen för urin eller minst ett tillfälle för hår.

Observationstiden ska vara minst sex månader.

Om du har en diagnos missbruk/beroende avseende alkohol kan en längre observationstid på ett till två år med fler provtagningar komma i fråga innan man kan få ett körkortstillstånd.

För att vi ska kunna pröva din ansökan ska du lämna ditt alkolås för service tidigast två månader före villkorstidens slut. Vi kommer att bedöma en eventuell misskötsamhet som förekommit under villkorstiden i samband med prövning av ansökan.

Tänk på att ditt körkort med villkor om alkolås automatiskt blir ogiltigt när villkorstiden löper ut. Ett nytt körkortstillstånd krävs för att nytt körkort ska kunna utfärdas.

Om du beviljas körkortstillstånd får du ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdat. Körkortet kan då komma att gälla med villkor om fortsatt uppföljning med läkarintyg och provtagningar.