I Sverige krävs för att få godkännande som trafiklärare att sökanden

  1. har fyllt 21 år
  2. har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort
  3. har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser
  4. har genomgått yrkeshögskoleutbildning till trafiklärare och
  5. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som trafiklärare.

Ett godkännande som trafiklärare kan begränsas till att avse utbildning för en eller flera körkortsbehörigheter. För att godkännandet även ska omfatta utbildning för motorcykel, tung lastbil och buss måste sökanden även ha genomgått särskild utbildning för sådan undervisning i enlighet med 6 kapitlet Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor.

Utbildningen till trafiklärare 

Utbildningen till trafiklärare inom yrkeshögskolan (yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare) är en reglerad yrkesförberedande utbildning omfattande 300 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ska ge den studerande de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs av arbetslivet för ett yrke som trafiklärare i trafikskola. I utbildningen ingår delkurserna arbetsmiljö- och ansvar, fordonssäkerhet och miljö, författningskunskap, trafikpsykologi, trafiksäkerhetsarbete, yrkespedagogik 1 och 2 samt lärande i arbete 1 och 2 (yrkespraktik i trafikskola). I utbildningen ska även ingå ett examensarbete.