I Sverige krävs för att få undervisa som lärare för introduktionsutbildning att läraren ska

  • ha giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES
  • ha haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren
  • med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid introduktionsutbildning, och
  • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år, och tillräcklig kunskap, förståelse och förtrogenhet inom kursplanens ämnesområden. Den samlade kompetensen ska dokumenteras skriftligen.