Rapportera synintyg - trafikskolor

Du som är behörig synprövare på en trafikskola kan utföra synprövning för den som ansöker om körkortstillstånd för grupp 1 (till exempel personbil, moped eller motorcykel).
Om du är synintygsrapportör kan du också rapportera in synintyget till Transportstyrelsen via vår e-tjänst.

Till dig som är optiker

Den här informationen vänder sig till trafikskolor. Du som är optiker och ska rapportera synintyg hittar aktuell information under sidan för optiker.

Så blir du synprövare

För att bli en behörig synprövare på en trafikskola måste du ha:

 • en godkänd utbildning
 • en pågående anställning på en trafikskola.

Utbildningen ges av:

 • Eyeknowledge Sweden AB 
 • Norrtälje OptikCentrum, Norrtälje
 • STR Service AB
 • Specsavers Sweden AB
 • Trafiklärarutbildningen, Liljaskolan, Vännäs Gymnasium
 • Trafiklärarutbildningen, YA-Fri YrkesHögskola, Falun

Utbildaren rapporterar in genomförd utbildning till Transportstyrelsen.

Det är trafikskolan som är ansvarig för att du som synprövare uppfyller kraven och att uppgifterna anmäls till Transportstyrelsen. Trafikskolan ska omgående anmäla till oss när en anställning för en synprövare upphör eller förändras.

Anmälan av anställningsförhållande för synprövare.

Tillgång till e-tjänsten Rapportera synintyg

Det är endast personer som är registrerade som behöriga synintygsrapportörer som kan logga in och rapportera i e-tjänsten. E-tjänsten kräver e-legitimation.

För att få tillgång till e-tjänsten måste trafikskolan också ha godkända synprövare. Rollen som synintygsrapportör kan vara avskild från rollen som synprövare och behöver alltså inte vara samma person. Först när din trafikskola har fått en bekräftelse via e-post från oss om att alla uppgifter är anmälda, kan synintygsrapportören börja rapportera synintyg.

Det är trafikskolan som är ansvarig för att du som synintygsrapportör uppfyller kraven och att uppgifterna anmäls till Transportstyrelsen. Trafikskolan ska omgående anmäla till oss när en anställning för en synintygsrapportör upphör eller förändras.

Anmälan av synintygsrapportör. 

Rapportera in synintyg

Så här fungerar tjänsten

 1. Du som är godkänd synintygsrapportör loggar in med din e-legitimation.
 2. Om flera trafikskolor finns knutna till dig som är rapportör, visas samtliga. Välj den skola som det gäller. 
 3. Fyll i personnummer på synprövare och intygsdatum.
 4. Fyll i personnummer på sökande och välj sätt som du styrkt elevens identitet på.
 5. Fyll i synskärpa, korrigering och syndefekter.
 6. Granska sammanställning och klicka på Registrera.
 7. Välj Spara eller Skriva ut bekräftelse.
 8. Välj att logga ut eller registrera nytt synintyg.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!