Rapportera riskutbildning

Den som anordnar riskutbildning ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen. Här kan du rapportera genomförd riskutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva riskutbildning.

Så här rapporterar du i olika steg

  1. Om flera tillståndshavare finns knutna till inloggad rapportör visas samtliga, välj den som är aktuell och klicka på nästa.
  2. Välj utbildning och klicka på nästa.
  3. Välj utbildningsdatum, fyll i personnummer på deltagare och klicka på lägg till elev. Om fel elev blir tillagd tar du bort den raden genom att klicka på Ta bort. Klicka på Spara för att rapportera in.
  4. Systemet bekräftar att rapportering mottagits.

Välj sedan att logga ut eller Rapportera fler.

Om du vill rapportera elever via fil

Istället för att ange alla elever för hand i steg 3 kan du välja att mata in uppgifterna med hjälp av en fil.

  1. Klicka på Ladda upp fil och hämta aktuell xml-fil på din enhet.
  2. Systemet lägger till personerna från filen i samma lista som de manuellt inmatade personerna. Om det är problem med någon post visas den istället i en fellista och du kan välja att mata in eleven manuellt enligt instruktionerna ovan istället.
  3. Det går utmärkt att blanda filinmatning med manuell inmatning, och även att ladda upp flera filer efter varandra. Var dock noga med att alla elever i filen har gått samma utbildning som du valde i steg 2!
  4. Om någon av posterna som läggs till i listan är fel kan den tas bort genom att klicka på länken Ta bort. Observera att den inlästa filen inte modifieras av Transportstyrelsen på något sätt.

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Sök tidigare inrapporterade riskutbildningar

I tjänsten Sök rapporterade riskutbildningar hittar du de riskutbildningar som du tidigare har rapporterat in till Transportstyrelsen.

Sök rapporterade riskutbildningar  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!