Rapportera introduktionsutbildning

Här kan du rapportera genomförd introduktionsutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva introduktionsutbildning.

Viktigt att tänka på

Utbildningen ska omgående rapporteras efter att den har utförts. Tänk på att den blivande handledaren efter utbildningen själv måste ansöka om att bli godkänd handledare. En ansökan om godkännande krävs även om introduktionsutbildning rapporteras via denna e-tjänst.

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer vardagar mellan 08.00 och 16.30.

Planerade avbrott i tjänsten meddelas i informationsfältet på den första sidan när du har loggat in i tjänsten. Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Rapportera introduktionsutbildning