Brexits påverkan för dig som verkar inom förarutbildning

Med anledning av Storbritanniens eventuella utträde ur EU och EES vill vi informera dig som utövar ett reglerat yrke i Sverige som trafiklärare, utbildningsledare eller lärare för riskutbildning, introduktionsutbildning, förarbevisutbildning eller AM-utbildning och som har förvärvat sådana yrkeskvalifikationer i Storbrittannien. Med brexit nedan menas ett avtalslöst utträde i berörda sakområden.

Tillfällig yrkesutövning 

Möjligheten till tillfällig yrkesutövning (för den som är lagligen etablerad i Storbrittannien och tillfälligt utövar yrket i Sverige) upphör i samband med brexit.

Positiva förvaltningsbeslut

Redan fattade beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer (som till exempel godkännande av kompetenser som trafiklärare och utbildningsledare) förvärvade i Storbrittannien fortsätter att gälla i enlighet med beslutens omfattning.

Det är inte fastställt om sådana ansökningar som kommit in före brexit, men som inte kunnat färdigbehandlats innan ett utträde sker, kan behandlas enligt erkännandereglerna.

Krav på körkort för godkännande som lärare

När det gäller krav på körkort för godkännande som trafiklärare och utbildningsledare omfattas även dessa krav av vad som gäller för positiva förvaltningsbeslut.

Innehav av körkort som har utfärdats utanför EES kan dock påverka möjligheterna att utöva yrket, se nedan. I andra yrkeskategorier inom förarutbildning (lärare vid AM-utbildning, introduktionsutbildning etc.) anses körkortsinnehavet utgöra en del av yrkeskvalifikationen och har därför ingått i den prövning som har gjorts för erkännande av yrkeskvalifikationen. Även här kan dock möjligheterna att utöva yrket påverkas av brexit.

Körkortsinnehavets inverkan för yrkesutövning inom förarutbildning

Möjligheterna att utöva yrken inom förarutbildning i Sverige kan påverkas trots att redan utfärdade godkännanden och beslut om erkännanden gäller tills vidare. Främst gäller det för möjligheterna att utöva uppsikt under övningskörning. Vid sådan övningskörning anses den som har uppsikt under övningskörningen vara förare och måste därför ha den behörighet som krävs för det aktuella fordonet.

Utbyte av körkort 

Vi råder den som på stadigvarande basis fortsatt ska verka som lärare inom förarutbildning och som har körkort utfärdade i Förenade kungadömet att byta ut detta körkort mot ett körkort inom EES före brexit.

Läs mer om körkortets status vid ett eventuellt utträde. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!