Brexits påverkan för dig som verkar inom förarutbildning

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU den 1 februari 2020 följer här information för dig som utövar, eller avser att utöva, ett yrke i Sverige som trafiklärare, utbildningsledare eller lärare för riskutbildning, introduktionsutbildning, förarbevisutbildning eller AM-utbildning och som har förvärvat sådana yrkeskvalifikationer i Storbritannien.

Förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien

Om avtal kommer att slutas kommer vi att uppdaterade denna webbsida så fort vi får reda på innehållet i avtalet.

Enligt nuvarande utträdesavtal kommer Storbritannien att under en övergångsperiod, för närvarande gällande till och med 2020 med möjlighet till förlängning som längst till och med 2022, fortsätta vara en del av EU:s inre marknad och vara anslutet till de överenskommelser som gäller för EU:s medlemsstater. Detta medför att reglerna om erkännande av yrkeskvalifikationer fortsätter gälla, i vart fall till och med 31 december 2020, för sådana yrkeskvalifikationer som har förvärvats i Storbritannien.

Tillfällig yrkesutövning 

Regler om tillfällig yrkesutövning (för den som är lagligen etablerad i Storbritannien och tillfälligt utövar ett yrke i Sverige) fortsätter gälla under övergångsperioden.

Etablering

Under övergångsperioden kan en yrkesutövare som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i Storbritannien ansöka om att få dessa erkända för en motsvarande yrkesutövning i Sverige.

Efter övergångsperiodens slut kan en sådan ansökan inte göras.

Ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som har fattats före eller under övergångsperioden, gäller enligt sitt innehåll även efter övergångsperiodens slut.

Körkort för yrkesutövningen

För att få utöva ett yrke som lärare vid introduktions- och riskutbildning eller AM- och förarbevisutbildning måste yrkesutövaren ha giltigt körkort utfärdat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Körkort som är utfärdade i Storbritannien anses som körkort utfärdade inom EES under övergångsperioden, därefter uppfyller ett sådant körkort inte lärarkraven.

För att få godkännande som utbildningsledare och trafiklärare krävs det också att sökanden har ett giltigt körkort utfärdat inom EES. För den som före eller under övergångsperioden redan har fått ett sådant godkännande av Transportstyrelsen, får yrkesutövaren dock fortsätta utöva uppsikt under övningskörning så länge detta körkort är giltigt i Sverige. Ett körkort som är utfärdat utanför EES gäller i Sverige i ett år efter det att innehavaren har blivit folkbokförd i Sverige.

Vi råder med anledning av detta den som ska verka som lärare inom förarutbildning och som har körkort utfärdat i Storbritannien att byta ut detta körkort mot ett körkort utfärdat inom EES före utgången av 2020.

Läs mer om körkortets status vid ett eventuellt utträde. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!