Rapportering inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

För att kunna rapportera in genomförd yrkesförarkompetensutbildning vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning behöver utbildningsanordnaren ansöka om anslutning till Transportstyrelsens internettjänst. I ansökan förbinder du dig att följa de regler som Transportstyrelsen ställt upp för tjänsten.

Behörigheten är giltig om utbildningsanordnaren bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående skola enligt nationellt fastställd kurs.

Regler för när rapportering får ske av genomförd grundutbildning

  • i gymnasieskola med motsvarande utbildning, om en elev är behörig och antagen till utbildning på fordons- och transportprogrammet med inriktning transport och har slutfört kurserna
  • inom kommunal vuxenutbildning, om en elev är behörig och antagen till studier inom gymnasial vuxenutbildning till utbildning yrkesförare godstransporter eller persontransporter inom nationellt fastställd kurs och har slutfört kurserna.
  • om betygen är införda i betygskatalogen
  • om elevens identitet är fastställd och dokumenterad.

Generella regler för rapportering

  • behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
  • ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när en person inte längre ska ha behörighet till tjänsten eller om det sker förändring i verksamheten såsom förändrad skolenhet eller skolenhetskod
  • får inte lämna ut elevuppgifter som har framkommit i samband med rapportering om godkänd yrkesförarutbildning med eller utan prov eller vid andra sökningar i registret
  • får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett. Tjänsten kräver att man legitimerar sig elektroniskt.

Författningar

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:36) och allmänna råd om yrkesförarkompetens (ändrad genom TSFS 2012:146).

Ansökningsblanketten hittar du under relaterad information.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!