För att få undervisa krävs att läraren

  • innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren
  • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
  • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år
  • innehar förarbevis för snöskoter.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.