Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska

  • ha körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B
  • ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren, och
  • kunna anses lämplig att förrätta prov med hänsyn till sina personliga förhållanden.

Den som ska registreras enbart som rapportör behöver inte uppfylla ovanstående krav.