Rapportera riskutbildning

Det här är en tjänst som ger riskutbildare möjlighet att själva rapportera godkända riskutbildningar. Tjänsten kan användas av de riskutbildare som ansökt och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bli användare.

Du som redan är användare kan logga in i tjänsten genom att klicka på länken här nedanför.

Rapportera riskutbildning  

Utbildning måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen vid prov

Intyg om genomförd utbildning godtas inte längre vid förarprov utan utbildningen måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen. Finns inte utbildningen registrerad vid provtillfället riskerar eleven att bli avvisad från provet.

Den som anordnar riskutbildning eller utbildning för AM ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått utbildningen. Rapporteringen ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de anvisningar som styrelsen har bestämt.