Rapportera introduktionsutbildning

Genom e-tjänsten Rapportera introduktionsutbildning kan du rapportera genomförd introduktionsutbildning. Tjänsten kan användas av de utbildare som ansökt och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bli användare.

Rapportera introduktionsutbildning  

Viktigt att tänka på

Utbildningen ska rapporteras snarast möjligt efter att den har utförts. Tänk på att den blivande handledaren efter utbildningen själv måste ansöka om att bli godkänd handledare. En ansökan om godkännande krävs även om introduktionsutbildning rapporteras via denna e-tjänst.