Personalförändringar för utbildnings- och provanordnare

I utbildarregistret finns alla utbildare och provanordnare samlade vilket innebär att du kan få en överblick över din registrerade personal. Registret är tillgängligt genom en e-tjänst där du också kan göra personalförändringar direkt i tjänsten.

Logga in i e-tjänsten

E-tjänsten kräver e-legitimation och det är bara godkända personalrapportörer som kan använda den. Den som är godkänd får både tillgång till registret och möjlighet att uppdatera informationen om personalen i registret.

Personalförändringar för utbildnings- och provanordnare  

Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till tjänsten krävs att tillståndshavaren ansöker om och får en personalrapportör registrerad i vårt register. Ansökan om personalrapportör kan bara göras av trafikskolechef eller påanmäld företrädare för verksamheten. Ansökan kräver e-legitimation. 

Ansök om personalrapportör  

Äldre tjänster för personalförändringar

De äldre tjänsterna för personalförändringar är ersatta av den här e-tjänsten.