Moped, snöskoter och terränghjuling

Här hittar du tjänster för utbildare och den som anordnar prova. För att kunna använda tjänsterna måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med oss.

Om du redan är användare når du tjänsterna via länkarna nedan. Om du inte är ansluten hittar du mer information och blankett för anslutning i länkarna till vänster.

Rapportera utbildning

Rapportering bör göras dagligen och du kan om du vill rapportera flera gånger samma dag. Du har som mest 7 dagar på dig att rapportera utbildningar. Ha därför för vana att rapportera dem omgående.

Rapportera utbildning  

Sök rapporterade utbildningar

Tjänsten Sök rapporterade utbildningar visar de utbildningar för förarbevis som du har rapporterat till Transportstyrelsen via e-tjänsten.

Sök rapporterade utbildningar  

Sök elev

En person måste uppfylla vissa krav för att få göra kunskapsprovet för förarbevis. Under länken Sök elev kan du enkelt kontrollera om en person uppfyller kraven för att få göra kunskapsprov.

Sök elev  

Rapportera prov

Man bör rapportera göras dagligen och du kan om du vill rapportera flera gånger samma dag. Du har som mest 7 dagar på dig att rapportera prov. Ha därför för vana att rapportera dem omgående.

Rapportera prov  

Sök rapporterade prov

Tjänsten Sök rapporterade prov visar de prov för förarbevis som du har rapporterat till oss via e-tjänsten.

Sök rapporterade prov  

Bekräftelse om förarbevis

Den 19 januari 2013 började nya regler för körkort och förarbevis att gälla. Det innebär till exempel att reglerna kring bevis om förarbevis inte gäller längre.

Nu gäller följande:

Efter att du har rapporterat ett prov visas en sammanställning av dina registrerade uppgifter. Det är en bekräftelse på att registreringen har gått igenom. Om provet är godkänt är detta även en bekräftelse på att ett förarbevis har utfärdats. Det innebär att eleven kan köra direkt efter att du fått denna bekräftelse, under förutsättning att eleven har en giltig ID-handling med sig när han eller hon kör. Den som kör ska senast 2 månader efter att förarbeviset utfärdats kunna visa upp ett förarbevis (behörighetshandling) vid kontroll.