Bli förarprövare

I den här e-tjänsten kan organisationer inom förarprövning få en översikt över statusen på de förarprövares förordnande som finns registrerade i Transportstyrelsens utbildarregister.

I tjänsten är det också möjligt för förarprövare att kunna se statusen på sitt förordnande. Tjänsten kräver e-legitimation.

Förordnande förarprövare  

Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till tjänsten och se förordnade förarprövare inom en organisation krävs att man ansöker om och får en läsare registrerad i vårt register. Ansökan om läsare för organisationer inom förarprövning görs via denna länk med e-legitimation av organisationen:

Ansökan

För att en förordnad förarprövare ska se sin personliga information som exempelvis examinationsrättigheter eller datum för senaste utbildning, krävs ingen ansökan utan endast inloggning med e-legitimation.